حبیب اله رمضان زاده

درباره من

حبیب اله رمضان زاده
image

مربی بازنشسته گروه مهندسی شهرسازی @ دانشکده معماری و شهرسازی

حبیب الله رمضان زاده مربی مهندسی شهرسازی دانشگاه سمنان...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1372-1376

کارشناسی ارشد شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دانشگاه تهران- هنرهای زیبا

1364-1368

کارشناسی برنامه ریزی شهری

تبریز

تجارب

1397- تاکنون

عضو شورای سازمان عمران و نوسازی شهرداری آمل

شهرستان آمل

1380- ادامه دارد

کارشناس رسمی دادگستری

استانداری مازندران

1376- تاکنون

عضو نظام مهندسی شهرستان آمل

شهرستان آمل

1391- تاکنون

عضو هیات علمی

دانشگاه سمنان

1392- تاکنون

مدیر گروه مهندسی شهرسازی

دانشگاه سمنان

1389-1391

مدیرکل طرح های عمرانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1387-1389

مدیرکل مدیریت بحران

استانداری مازندران

1386-1387

شهردار شهر آمل

شهرستان آمل

1383-1386

معاون فرماندار شهرستان آمل

شهرستان آمل

مهارت ها

ناظر طرح جامع و تفضیلی شهرها

تهیه طرح های شهری

مجری طرح های تفریحی و شهرسازی

اولویت های پژوهشی

تهیه طرح شهرک ها

تهیه طرح جامع حریم شهرها

تهیه طرح های پیاده راه بافت های شهری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تهیه نقشه کاداستر شهری با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی کلاکسر آمل)
اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی(2016-09-15)
9128216002, ^حبیب اله رمضان زاده, کریم سلیمانی, مصطفی رشید پور
حمل و نقل شهری و اقتصاد سبز
هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری(2015-11-11)
^حبیب اله رمضان زاده
حمل و نقل شهری اثرات و راه کارهای زیست محیطی ان
اولین کنفرانس ملی شهرسازی مدیریت شهری و توسعه پایدار(2015-03-06)
^حبیب اله رمضان زاده

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
اقتصاد شهری   (141 بار دانلود)
آشنایی دانشجویان با موضوعات و مسائل اقتصاد درون و برون شهری
رشته : مهندسی شهرسازی
مبانی مدیریت شهری   (129 بار دانلود)
آشنایی دانشجویان به علم مدیریت شهری
رشته : مهندسی شهرسازی
سمینار مسائل شهری   (138 بار دانلود)
آشنایی دانشجویان با تهیه مقالات علمی پژوهشی و سمینارهای علمی
رشته : مهندسی شهرسازی
درک و بیان محیط شهری   (148 بار دانلود)
آشنایی دانشجویان با محیط و فضای شهری
رشته : مهندسی شهرسازی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده هنر، گروه مهندسی شهرسازی
ramezanzadeh@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس